B4-5 Iowa State vs B4-Baylor

B4-1 Kansas vs B4-4 Oklahoma State

B4-2 Oklahoma vs B4-3 West Virginia

B4-6 Texas Tech vs B4-7 Kansas State

B4-3 West Virginia vs B4-7 Kansas State

B4-2 Oklahoma vs B4-6 Texas Tech

B4-1 Kansas vs B4-5 Iowa State

B4-4 Oklahoma State vs B4-8 Baylor

B4-3 West Virginia vs B4-8 Baylor

B4-2 Oklahoma vs B4-Iowa State

B4-4 Oklahoma State vs B4-7 Kansas State

B4-1 Kansas vs B4-6 Texas Tech

B4-2 Oklahoma vs B4-8 Baylor

B4-4 Oklahoma State vs B4-6 Texas Tech

B4-1 Kansas vs B4-7 Kansas State

B4-3 West Virginia vs B4-5 Iowa State

B4-4 Oklahoma State vs B4-5 Iowa State

B4-3 West Virginia vs B4-6 Texas Tech

B4-1 Kansas vs B4-7 Kansas State

B4-2 Oklahoma vs B4-7 Kansas State

B4-3 West Virginia vs B4-4 Oklahoma State

B4-5 IOWA STATE vs B4-6 TEXAS TECH

B4-7 Kansas State vs B4-8 Baylor

B4-1 Kansas vs B4-2 Oklahoma

B4-1 Kansas vs B4-6 Texas Tech